- Hans Smits

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Behandelwijze


Visie

De gedachte achter de behandelwijze is dat ziekte wijst op een verstoring in de harmonie tussen lichaam en geest. De therapeut geneest niet maar begeleidt en ondersteunt het helingsproces van de cliënt. Hierdoor wordt de cliënt geactiveerd om ook zelf te werken aan zijn herstel en behoudt hij zijn verantwoordelijkheid. Heling ontstaat als het zelfgenezende vermogen van de cliënt wordt hersteld.

Behandeling

Mijn behandelwijze bestaat uit drie fasen:

1. Intake;
2. Behandeling;  
3. Evaluatie.


Tijdens de intake vraag ik u om uw hulpvraag zo concreet mogelijk te verwoorden. Ik zal u hierbij ondersteunen. Met het concretiseren en verwoorden van uw hulpvraag begint de behandeling. Gedurende de intake probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie waarin u zich bevindt en van uw gesteldheid. Vervolgens formuleren wij voor de geconstateerde problemen doelen die gericht zijn op een gewenste eindsituatie. De doelen worden vastgelegd in een behandelplan dat gedurende de behandeling wordt bijgehouden door de therapeut. Hierin staan ook de behandelmethoden en de gewenste eindsituatie beschreven.De behandeling bestaat afhankelijk van uw problemen uit één of meerdere consulten variërend van 60 tot 90 minuten. De methoden die ik toepas zijn:

1.Magnetiseren;
2.Diverse methoden waaronder roos - en aurareading en intuïtief tekenen;
3.Coaching.


Het magnetiseren gebruik ik voor de behandeling van pijn, vermoeidheid, functiestoornissen en psychische aandoeningen. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van mijn paranormale vermogen om uw energetische en geestelijke gesteldheid waar te nemen. Hierdoor ben ik in staat om blokkades te traceren en te behandelen.

Een roos of een aurareading kan een bijdrage leveren aan een beter inzicht en begrip van uw drijfveren en de belemmerende factoren. Tijdens een reading is het uw innerlijke stem die spreekt en uw wezen uitdrukt. Ik maak contact met uw wezen en krijg antwoord in beelden. Vervolgens vertel ik u aan de hand van deze beelden wat ik waarneem. Ik kan uw energie ook lezen in de vorm van een roos. De roos symboliseert alle facetten van uw leven. Een reading kan gaan over gezondheid, werk, relaties of onderwerpen waar u steeds mee te maken heeft.

Het coachen is vooral gericht op bewustwording van uw mogelijkheden om problemen het hoofd te bieden. Na afloop van elke behandeling bespreek ik met u de voortgang van de behandeling. Aan de hand van uw en mijn ervaringen kan het behandelplan worden bijgesteld.

Uitwerkingen

Na een behandeling kunt u verschillende reacties ervaren. Deze reacties zijn onder andere het gevolg van de diepe ontspanning die u ervaart na de behandeling. Dit kan gepaard gaan met vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid en een onrustige nachtrust. U dient na een behandeling voldoende water te drinken. Uiteindelijk zult u merken dat u meer energie heeft waardoor u zich opgewekter voelt, helderder kunt denken en standvastiger bent.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu